mr. sc. Damir Jugo

„Oni koji vode mogu imati viziju, biti obrazovani, kompetentni, kreativni i hrabri, ali pravi lideri su samo oni sposobni svoju energiju i pozitivne osobine prenijeti na one koji ih žele slijediti. Razliku između lidera i onih koji vode čini upravo komunikacija.“

 

Damir Jugo_fbDekan Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment, prve visokoobrazovne institucije u Hrvatskoj i regiji koja izvodi cjelovito specijalizirano obrazovanje na području komunikacijskog menadžmenta i odnosa s javnošću. Diplomirao je novinarstvo, magistrirao strateško komuniciranje, a trenutno završava doktorsku disertaciju na području informacijskih znanosti. Gotovo deset godina uspješno kombinira teoriju i praksu odnosa s javnošću. Radio je u kao izvršni direktor i član Uprave vodeće hrvatske PR agencije Millenium promocija gdje je bio angažiran na projektima strateškog i kriznog komuniciranja te provedbi ključnih komunikacijskih projekata za hrvatske i inozemne korporacije, organizacije i institucije iz područja gospodarstva, visokog obrazovanja, politike i nevladinog sektora.

Dugi niz godine aktivan je kao predavač na brojnim visokoobrazovnim institucijama u Hrvatskoj i regiji. Na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu je izvodio nastavu na kolegijima iz odnosa s javnošću na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima, na Veleučilištu VERN’ nositelj je kolegija „Strateško upravljanje odnosima s javnošću“, a na Bernaysu je nositelj grupe kolegija iz strateškog komuniciranja. Autor je knjige „Strategije odnosa s javnošću“ u izdanju Profil Knjige i Novelti Milleniuma, prvog udžbenika o strateškom komuniciranju i strateškim odnosima s javnošću u Hrvatskoj i regiji. Autor je i čitavog niza stručnih i znanstvenih radova s područja strateškog komuniciranja, odnosa s javnošću, upravljanja imidžem i međunarodnih komunikacija te sudionik brojnih znanstvenih konferencija i stručnih skupova.

Obnašao je dužnosti člana Upravnog i Nadzornog odbora Hrvatske udruge komunikacijskih agencija (HUKA), član je Nadzornog odbora Hrvatskog komunikacijskog društva (HKD), a dugogodišnji je član Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ) i Hrvatskog politološkog društva (HPD).