Dhar media d.o.o. uspjeh svog poslovanja temelji na visokoj razini kvalitete svojih usluga produkcije, dizajna, odnosa s javnošću, te prodaje i brendiranja, kao i posvećenosti ispunjavanju zahtjeva svojih klijenata čije zadovoljstvo je mjerilo uspjeha i poticaj za daljnje poboljšanje i napredovanje.

Politika kvalitete daje temelj sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 ispunjenje čijih zahtjeva u poslovanju Dhar media d.o.o. postavlja granicu ispod koje se ne smije ići u realizaciji usluge i ispunjavanju zahtjeva klijenata.

Kvaliteta rada, vrhunska usluga, korektan odnos prema klijentima i suradnicima, pouzdanost i brzina su ključne vrijednosti kojima ostvarujemo svoju viziju, a kontinuirano radimo na poboljšanju i unapređivanju poslovanja.
Surađujemo sa etabliranim i poznatim partnerima i dobavljačima sa kojima njegujemo kvalitetan odnos na obostrano zadovoljstvo i dobre poslovne rezultate.

Svaki je zaposlenik i suradnik odgovoran za dužnosti koje zahtijeva njegov/njezin specifični posao i bit će educiran kako ih obavljati. Organizacija će osigurati da vanjski suradnici ispunjavaju tražene uvjete i da preuzimaju odgovornost za svoj rad.

Dhar media kao svoje ciljeve kvalitete definira osiguravanje kontinuiranog zadovoljstva klijenata, kvalitetno i odgovorno osigurati dobre uvjete rada radnika, ispuniti zahtjeve Uprave i šire društvene zajednice i ostvariti partnerske odnose s dobavljačima.

U poslovnom odnosu s klijentima cilj nam je steći status nezaobilaznog partnera u uslugama dizajna, produkcije, prodaje i brendiranja, te odnosa s javnošću.

Kontinuiranim praćenjem sustava upravljanja i ispitivanjem učinkovitosti omogućeno je pravovremeno otkrivanje nesukladnosti analizom kojih se dolazi do mjera za poboljšanje i mogućnost preventivnog djelovanja.

Kvaliteta nastaje, provodi se i kontrolira na svakom radnom mjestu, zaposlenici i suradnici obavezni su doprinositi unaprjeđenju kvalitete, a razradom ciljeva i pomnim planiranjem Uprava i zaposlenici cjelovito ostvaruju ovu Politiku.

Politika kvalitete, kao temeljni dokument sustava i deklaracija opredijeljenosti za kvalitetu i stalno napredovanje, javno se objavljuje i tako omogućava svim zainteresiranim stranama da se upoznaju sa stavovima Dhar media d.o.o.

Zagreb, 20.11.2015.

Direktorica
Lea Brezar

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish