6
Jan

Time to increase our standards!

Lea-za-blog-SharmaFor the past few days we have been working hard to organize seminar “The Leader Who Had No Title”. Press releases, questions and answers in interviews for media and releasing campaign. The huge job is in front of us and we know it. The easiest part was to contact the lecturer and ask him for the first free date. As a matter affect, my friends and colleagues recently asked me “How did you get Sharma for this event?”

Good question. Answer is simple: “ We sent an e-mail. Sharma answered.” We had a vision of positive income and we shot an arrow in the Universe. The arrow returned with a message “February 20th, 2014” and here we are. Making calls, designing, changing, deleting, calculating … all for one big goal:

Changing paradigma in the way we preform in business, and the ones in our heads, because these are beginning and ending of everything.

Why the beginning? Because we are opening new doors and something different is coming towards, and the end – we closed the last one behind.:-) We are not afraid of changes, they always bring good lessons.

And when we think about it, from these tough experiences we came out stronger.

So we are sending this massage in our stile: the way that we act every day to our work and colleague (in our case dharmic) is the way that our future will look like in all aspects. So, come on and change with us your way of thinking. Say goodbye to old patterns, and redefine who you are. Sharma definitely has the tools and this is one of them:

So do what the most successful people on the planet do: invest in your learning and self-education. “ R. Sharma

See you on February 20th.

Lea Brezar, Dhar media, Managing director

4
Jan

Vrijeme je da povećamo standarde u poslovanju!

Lea-za-blog-SharmaProteklih smo dana žestoko prionuli na organizaciju seminara “Vođa bez titule” sa Robinom Sharmom. Krenulo je pisanje priopćenja, odgovaranje na pitanja iz intervjua za medije te postavljanje kampanje. Velik nas posao čeka, svjesni smo toga i zapravo kad razmislim najlakše je bilo kontaktirati predavača i tražiti prvi slobodan termin.
Često se posljednjih dana susrećem s pitanjem: “Kako to da ste došli do Sharme?” Dobro pitanje. Odgovor je prilično jednostavan: “Poslali smo mu mail i čovjek je odgovorio.” Zamislili smo si pozitivan ishod i odapeli strelicu u Svemir. Vratila nam se sa porukom “20.veljače 2014.” i evo nas. Telefoniramo, dizajniramo, mijenjamo, brišemo, kalkuliramo… sve za jedan veliki cilj:

Promjena paradigmi poslovanja, paradigmi u našim glavama koje su početak i kraj svega.

Zašto početak? Jer nam otvaraju vrata za nešto novo, a kraj jer smo zatvorili posljednja za sobom. :-) Ne bojimo se promjena, one uvijek donose dobre lekcije, ma kakve god bile.

Kad razmislimo istina je da iz svih teških iskustava uvijek izronimo jači.

Stoga smo odlučili da ćemo poslati poruku u svom stilu: onako kako se ponašamo svakodnevno u svom poslovanju i privatno (u našem slučaju dharmički) oblikovat će našu budućnost u svim aspektima.

Pa hajde, mjenite s nama i svoju svijest. Poigrajte se sa svojim starim obrascima i obucite ih u novo ruho u 2014. Sharma definitivno ima alate, a ovo je jedan sa njegova bloga:

“Učinite ono što čine najuspješniji ljudi na planeti: investirajte u učenje i rad na sebi. “ R. Sharma

Vidimo se 20.veljače!

Lea Brezar, direktorica Dhar medie